Verkeersofficier

Verkeersregelaar

 

Zij kunnen zich niet ontspannen en hun instructie niet wijzigen. De verkeersleider staat midden in het verkeer en geeft leiding aan het verkeer, waarbij hij de verkeersstroom in stand probeert te houden. De Verkeersregelaar moet alle maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat al het verkeer in de juiste richting stroomt en dat het verkeer zich soepel en ononderbroken voortbeweegt. De Verkeersregelaar heeft geen interactie met het verkeer. Verkeersrechters, verkeersagenten en verkeersinspecteurs zoeken naar alle fouten en zorgen ervoor dat de mensen die in de juiste richting rijden geen fouten maken.

Er zijn drie niveaus van verkeersregelaars. Verkeersregelaars van niveau 1, niveau 2 en niveau 3 worden geclassificeerd als verkeersonderdrukkers. Deze Verkeersregelaars hebben tot taak het verkeer dat in tegengestelde richting wil rijden (bijvoorbeeld van west naar oost) te regelen, zolang het verkeer met de rijrichting mee rijdt (verkeersregelaars kijken of ze merken dat er verkeer aan de andere kant van de weg rijdt). De bestuurder zal van richting veranderen als de verkeersregelaar daarom vraagt, dat wil zeggen, je moet het tijdens de hele rit vragen. De Verkeersregelaar grijpt alleen in wanneer er een ongeval is, of wanneer het verkeer niet in de juiste richting rijdt. Een Verkeersregelaar neemt de verantwoordelijkheid voor het regelen van het verkeer op zich wanneer er geen ongeval of ongewone verstoring van het verkeer plaatsvindt.

Top verkeersonderdrukkers

Hier zijn de verkeersonderdrukkers.

Men dacht dat de politie verantwoordelijk was voor de Verkeersregelaars, politieagenten kregen de titel van Verkeersrechter. Maar wie Verkeersrechter wil zijn, is in het bezit van de uitrusting voor het toezicht op de Verkeersondersteuning. Zie Verkeersrechter, Verkeersagenten en Verkeersinspecteurs, en lees dan verder.

Een verkeersmagistraat (of verkeersrechter die het verkeersambt niet heeft aanvaard) deelt straffen uit aan degenen die verkeersproblemen veroorzaken. Verkeersrechters zijn momenteel de belangrijkste verkeersagenten.

Politieagenten zijn de belangrijkste verkeersonderdrukkers: zij zijn belast met de leiding van het verkeerssysteem en zij vaardigen het bevel uit om het verkeer te laten doorstromen op de manier die het verkeer nodig heeft. De politie kan richtingveranderingen leiden en het verkeer blokkeren wanneer dat nodig is, afhankelijk van de actuele omstandigheden (het hangt allemaal af van de verkeerssituatie). De verantwoordelijkheid voor verkeerspolitieambtenaren is een afdeling van de Staatspolitie.

Een verkeerspolitieagent zijn

De wegcondities veranderen niet, behalve de snelheid waarmee je rijdt. Het politievoertuig heeft ongeveer 1.500 kilogram aan reserve. De politieauto wordt geleverd met lichte en zware handmatige rijbediening om het rijden gemakkelijk te maken . Zie verkeersofficier, politieagent en politieagent.

Verkeersofficier zijn

Dit is de hoogste rang die je kunt bereiken. Je moet 18 jaar zijn, Zweeds staatsburger zijn en toestemming hebben van de plaatsvervangend districtscommandant. Om verkeersofficier te worden, moet je vanaf het tweede jaar van je leeftijd slagen voor een opleiding bij de Nationale Politie (NPA). Om verkeersofficier te worden, moet je ook toestemming hebben van de Zweedse politie task force (G3). Dit is het hoogste niveau van politieofficier dat voor de politie in Zweden beschikbaar is (vooral voor de verkeerspolitie in grotere steden, die elke nacht actief in zaken optreedt), en kan ALLEEN worden verkregen na 3 jaar NPA.

Een interne politieagent zijn

Interne politieagenten hebben een burgerstatus, zij maken geen deel uit van de politietaakgroep van de NPA. De sociale kosten van Interne Politiemensen zijn ook hoger. Zij hebben ook tot taak verkeersdeelnemers uit de vervoersdossiers te weren en hen te verdedigen tegen alle vormen van mishandeling. Interne Politieagenten vallen onder de Politiewet. Zie politieambtenaar, interne agent.

Verkeersofficier zijn bij de politie

Officier betekent dat hij deel uitmaakt van het korps, met hetzelfde salaris en dezelfde uren als de speciale politie-eenheid (SP). De officiële loonafspraak is natuurlijk dat de verkeersofficier boven de verkeerspolitie staat op de ladder.

Figuur 1: arbeidstijd voor alle vormen van politie.

Arbeidstijd van politieambtenaren

Een verkeersofficier is niet hetzelfde als een politieagent, aangezien de verkeerspolitie veel meer verantwoordelijkheden heeft. Verkeerspolitieagenten zijn verantwoordelijk voor verkeerscontroles op oneven momenten, omdat deze controles veel problemen veroorzaken en meestal op belangrijke momenten plaatsvinden. Zij kunnen ook worden opgeroepen bij wegwerkzaamheden, stellen verkeerslichten vast en controleren of een bepaalde weg tijdens noodwerkzaamheden kan worden afgesloten, omdat deze methoden van essentieel belang zijn voor de verkeersveiligheid.

 

LEES MEER : 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.