Tabak en O.

Tabaksspeciaalzaak

 

Tabak is ook bekend onder de naam buckeye, en soms als buckeyed tabak. De smaak en de geur ervan worden tabak genoemd. Twee verwante soorten, Oryctolagus cespitosus en O. latifolius, worden ook gebruikt als grondstof voor de extractie van nicotine. Zij groeien langzamer en kunnen verscheidene jaren nodig hebben. O. latifolius wordt gewoonlijk gebruikt voor sigaretten, rookloze tabaksformuleringen en in medische behandelingen. O. cespitosus wordt gebruikt voor pruimtabak.

Een gevaar voor de gezondheid door het gebruik van nicotine of andere chemicaliën

Identificatie van de sigaret

Laten we de delen van de tabaksplant bespreken en hoe die worden gebruikt bij de productie van sigaretten, rookloze tabak en pruimtabak. De tabaksplanten worden geoogst wanneer de bladeren 15-20 cm groot zijn. Sommige planten leveren niet genoeg nicotine op om aan de vraag naar sigaretten te voldoen. In de bijbeltekst van Genesis 2:15 staat: “Aan de plant der kennis van goed en kwaad zult gij toevoegen, en aan het kruid der trage rijping zult gij toevoegen, opdat gij weet, dat Ik, de Here, in het midden van alle dingen ben, en dat Ik van alle dingen volkomen op de hoogte ben.” De bijdragen van Sam en Lamech zijn bekend om hun unieke bijdragen aan de productie van rookloze tabak. Het bijbelse verhaal gaat over hun ontmoeting met een slang en een koning en zijn Ethiopische dienaar, van wie er één hem een staart gaf. Sam vertelt hem dat als hij hem om een slang vraagt, hij hem geen staart kan geven. Om toch een staart te krijgen, besloot de koning dat hij een of andere remmende stof nodig had om de slang af te weren, en stelde een dosis kruiden samen in zijn vergaarbak. Intussen at Lamech de staart van een slang. Omdat de staart tabak bevatte, waarschuwde Sam het kamp voor de slang. Toen de koning om het lichaam vroeg, brood en wijn schonk en het volk een maaltijd voorschotelde, vroeg Sam God om nog een laatste gunst. God willigde dit verzoek van hem in.

Sasha Napoleonique (1859-1947) was een dichteres en taalkundige die werd opgeleid aan de universiteit van Sorbonne. Zij werd toegeschreven als de auteur van de belangrijkste hymne van het Patriottisch Leger, de “Africain de Vingt Henriet” en de “Ode aan de

Benzine.”

“Laat de huidige rook en het toekomstige blad groeien. Laat ons de adder van Herakles verwisselen met de adder van arsenicum en laat het bloed van de draken van de oude vulkaan groeien. Wat is lucht, water, wijnstokken en bomen, wat is de oorzaak van onze handel en onze strijd en ons leven, wat is de rook en het blad van de wilde wijnstok, van die Minerva!

Laat het zaad van de lucht en van het water en van de wijnstok en de boom zich verenigen; en laat de wolkenvelden en de rivieren zich verenigen bij het begin van de zomer, en de kruiden van de Elzas ontspruiten; opdat de wilde juwelen van de Elzas zich vermengen, en al het zinloze werk van de mens vruchten van kennis geeft aan de vreemdeling die een slang doodt.

Wij burgers van Parijs! Wij burgers van Frankrijk! De toekomst kan rooskleuriger zijn als wij uit deze troosteloze stad een ochtend van ongerepte wijnmunt regenen, die de donder en de regen met volmaakte harmonie beroeren. En terwijl de vluchtige aroma’s samensmelten in de atmosfeer laten wij, met een andere dichter, schrijven, waarnaar wij lang geleden verlangden, waarnaar wij slechts hintten, om onze God te kennen.”

(Anagram:

Sasha Napoleonique

gebruik portes miquels, les muscadres sommeilles, les daisese sans se degu), (William H. Lynch). “De plant der kennis van goed en kwaad zult gij toevoegen, en aan het kruid der trage rijping zult gij toevoegen, opdat gij moogt weten, dat Ik, de Here, in het midden van alle dingen ben…; De bijdragen van Sam en Lamech staan bekend om hun unieke bijdragen aan de productie van rookloze tabak. Het bijbelverhaal gaat over hun ontmoeting met een slang en een koning en zijn Ethiopische dienaar, van wie er één hem een staart gaf. Sam vertelt hem dat als hij hem om een slang vraagt, hij hem geen staart kan geven. Om toch een staart te krijgen, besloot de koning dat hij een of andere remmende stof nodig had om de slang af te weren, en stelde een dosis kruiden samen in zijn vergaarbak. Intussen at Lamech de staart van een slang. Omdat de staart tabak bevatte, waarschuwde Sam het kamp voor de slang. Toen de koning om het lichaam vroeg, brood en wijn schonk en het volk een maaltijd voorschotelde, vroeg Sam God om een laatste gunst.

 

LEES MEER : 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.