Polen planten planten

Schaapskuddes

 

 

 

Meerjarige planten worden soms begraasd als secundaire begrazing, in het algemeen wanneer de graslanden helemaal niet worden begraasd wegens de droogte of de lage vruchtbaarheid. Begrazing door schapen wordt verondersteld essentieel te zijn voor de gezondheid van de schapen en voor een gezond milieu. Bovendien zal begrazing door schaapskuddes in een treklandschap en in tijden van droogte resulteren in een gezonde populatie herkauwers, zowel door beïnvloeding van de samenstelling van hun dieet als door het wegnemen van de concurrentie tussen herkauwers. In Noord-Eustatië zijn de herkauwers selectief geselecteerd als schapenbegrazers om de biodiversiteit en de bodemgezondheid te verbeteren. In het algemeen maken de grondbezitters gebruik van landbouwgronden die worden geëxploiteerd door middel van daadwerkelijke of semi-georganiseerde begrazing (zoals begrazing door runderen) over een groot deel van het substraat in deze regio. Dit levert traceerbaar gecontroleerde en langdurige collectieve goederen op voor de gezondheid van plant en dier. De voordelen van dit soort beheer zijn door de Commissie bestudeerd en worden momenteel beschreven in artistieke composities. Bovendien zijn de beheersmechanismen in deze regio gebaseerd op goed onderzoek, wordt de dierlijke productie goed beheerd tijdens de operationele periode en wordt het volgende diagram door DSO in het veld gebruikt om te illustreren dat de schapen betrokken zijn bij het beheer van de bodem na hun begrazing. Zie de volgende kaart voor het voorgestelde begrazingsgebied voor de korte termijn.

Belangrijkste resultaat Deze beschermingsplannen voor begrazing omvatten: gebruik van natuurlijke en duurzame vorm van bevoorrading … om legale toegang mogelijk te maken, zelfs over omheiningshekken heen;

gebruik van beschermde en legale biota;

regelmatig maaien;

beschermde gebieden;

verzorging en bescherming van de bodem;

omheining van natuurlijke en beschermde gebieden;

bescherming van dieren en mensen;

instructie en toezicht op het gebruik van machines … en

er zijn voorzieningen getroffen voor het toezicht op en de controle van de exploitatie door het personeel. De Commissie heeft de landbouwers en de grondbezitters voor het jaar 2008 een duidelijke leidraad voor het beheer van de grond door de veestapel in elk van de vastgestelde lidstaten verstrekt. Bovendien heeft zij de vergunningverlenende autoriteit van de lidstaten documenten verstrekt waarin wordt gevraagd om input voor haar werkzaamheden op het terrein, die op hun beurt worden beoordeeld door DIO, hoewel deze documenten niet noodzakelijkerwijs informatie over de veehouderijpraktijken bevatten. De Commissie voert sinds 2000 grote studies uit naar het grondbeheer door vee in verschillende ecosystemen in de hele EU (zie MEMO/11/267 voor nadere informatie). Haar onderzoek vormt gedeeltelijk de basis voor het huidige “Volgens beheersplannen” en aanverwante publicaties en de aanvullende technische beoordeling “Raden en hun veehouderijprogramma’s” en recentelijk artikel 7 van het kaderbesluit inzake het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor Polen (de zogenaamde kerststrategie).

lees meer:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.